burnoutHet aantal jonge mensen dat met een burn-out thuis zit, neemt toe. Een van de voornaamste oorzaken vormt het gebruik van smartphones zo meldt recruitmentorganisatie Hays. Door de mobiele bereikbaarheid voelen medewerkers de druk om permanent bereikbaar te zijn en klanten of collega's direct terug te mailen of te woord staan. Ook buiten kantoortijden, als ze ziek zijn of op vakantie. Enkele maatregelen die HR kan nemen om verdere toename te voorkomen.
Beeld Burn-out stijgend probleem onder jonge medewerkers

Bij het ontwaken en net voor het slapen gaan op je telefoon je werkmail checken; voor 82 procent van de jonge werknemers is dit de dagelijkse gang van zaken. Ook bij ziekte voelt 40 procent zich verplicht zijn mail te checken en 32 procent is ook tijdens vakanties online (bron: onderzoek Bupa). Jill van Casteren, HR Manager bij Hays Nederland: “Werk en privé lopen dwars door elkaar heen. We nemen geen afstand meer van ons werk. De smartphone is hierin een grote boosdoener. Daarnaast zijn we met elkaar ook meer uur gaan werken. Dit komt mede doordat steeds meer bedrijven opereren in verschillende tijdzones. Dit betekent dat medewerkers van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bereikbaar moeten zijn.”
Burnout signaleren en aanpakken

HR-professionals hebben volgens Hays een belangrijke taak om de oorzaak en het aantal gevallen binnen hun bedrijf terug te dringen en hun personeel productief te houden. Van Casteren: “Dit begint met het creëren van een cultuur waarbinnen medewerkers worden gestimuleerd om een gezond en actief leven te leiden. Focus moet hierbij komen te liggen op de output in plaats van het aantal uur dat iemand werkt. Daarnaast kunnen bedrijven hun werknemers duidelijk maken dat ze buiten werktijden niet hoeven te reageren op mails.” Of zelfs nog een stap verder gaan: bij Volkswagen is het door de server-instellingen onmogelijk om buiten werktijden een mail naar collega’s te sturen. Harde maatregelen om personeel te beschermen tegen een te zware werkdruk.

Maar werkgevers kunnen ook op een positieve manier hun medewerkers stimuleren om zélf afstand te nemen van hun werk. Bijvoorbeeld door het organiseren van mindfulness-trainingen - waarin duidelijk wordt gemaakt wat het effect is van een verstoorde werk-privé balans. Ze leren dat ze regelmatig hun telefoon moeten wegleggen, zodat ze zich kunnen ontspannen. Daarnaast kunnen HR-managers het personeel stimuleren om tijdens de lunch te gaan sporten. En vanuit de organisatie kan er beter op worden toegezien dat alle vakantiedagen aan het einde van het jaar op zijn gemaakt. Van Casteren vervolgt: “Uiteraard moet de werktelefoon of laptop dan wel thuisblijven.”

Grip hebben én houden op uw ziekteverzuim

Wist u dat een verzuimende medewerker al gauw zo’n 250 euro per dag kost? Met een gemiddeld landelijk ziekteverzuimpercentage van rond de 4 procent, blijkt dus wel dat ziekteverzuim een kostbare zaak is voor werkgevers. Turgut Hefti leidt u langs de formele regels rond ziekteverzuim en de rol van het UWV hierin. Maar minstens zo belangrijk zijn adviezen om ziekteverzuim creatief aan te pakken.

HR moet het denken in vast omschreven banen en functies doorbreken en slimmer met taken en rollen van medewerkers omgaan. Als je banen ontrafelt in onderdelen, creëer je meer mogelijkheden om te sleutelen aan de (duurzame) inzetbaarheid van individuele medewerkers. Dit sleutelen noemen we job engineering, waar job crafting en job carving onderdeel van uitmaken. Doel is dat medewerker en organisatie optimaal van elkaar profiteren en banen en functies toekomstbestendig maken.

Bron: hrpraktijk.nl