hr analyticsHoe ontwerp je een algoritme om daarmee uit open sollicitaties de meest kansrijke kandidaten aan te wijzen? Dit was de vraag van HR-baas Laszlo Bock van Google. Google-statistici verzamelden, analyseerden en interpreteerden hiervoor de interne personeelsgegevens en met data-analyse bekeken ze vervolgens welke persoonlijke eigenschappen en kenmerken hiervoor de beste voorspellers waren. Vijf voordelen van HR-analytics die voortvloeien uit de aanpak van Bock.

Beeld Vijf belangrijke voordelen van HR-analytics
In het boek ‘HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid’ geven Toine Al en Irma Doze vijf voordelen van HR-analytics die voortvloeien uit de aanpak van Bock. Deze vijf voordelen gaan in principe op voor ieder HR-thema en voor elke organisatie, ongeacht de branche en ook voor veel minder grote dan multinationals als Google:

1. Direct kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen

Google kan als hightechbedrijf alleen blijven groeien en concurreren met medewerkers die hieraan optimaal blijven bijdragen. Door het profiel van de ideale (onder meer: meest innovatieve) medewerker in kaart te brengen en daarop kandidaten te selecteren, draagt HR rechtstreeks bij aan het vergroten van het innovatievermogen van de organisatie en daarmee aan een belangrijke strategische doelstelling.

2. Besparen van tijd en kosten en het inrichten van snellere processen

Door het selectieproces zo veel mogelijk te automatiseren zijn hiervoor niet alleen minder mensuren nodig, maar kunnen door de rekenkracht van de (huidige generatie) ICT-systemen ook selecties van grote aantallen kandidaten in een fractie van een seconde worden gemaakt.

3. Betrouwbare prognoses kunnen maken

Met de gevonden verbanden kunnen voorspellingen worden gedaan over het effect van veranderingen en nieuw beleid. Bijvoorbeeld het aanpassen van de profielen en selectiecriteria op basis van gevonden resultaten.

4. Nauwkeuriger inzicht verkrijgen in de interne organisatieprocessen

Met de analyse van de karakteristieken van de medewerkers krijgt de organisatie inzicht in welke daarvan het meest bijdragen aan goede prestaties bij deze organisatie. HR-analytics geeft inzicht in de succesfactoren binnen de eigen organisatiecontext.

5. Vergroten van de betrouwbaarheid van beslissingen

Veronderstellingen en persoonlijk gekleurde (voor)oordelen spelen een minder grote rol bij het maken van keuzes. Door sollicitanten een uitgebreide online vragenlijst in te laten vullen kunnen de recruiters kandidaten beoordelen op eigenschappen die de kans op succes bij Google vergroten.

Bron: hrpraktij.nl

Na mijn studie Bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen heb ik op het hoofdkantoor van een grote non-profit organisatie gewerkt als beleidsmedewerker P&O. Tot mijn takenpakket behoorde onder meer het gehele arbobeleid, functiewaarderingstrajecten, alles rondom dossieropbouw en ontslag. Het adviseren van leidinggevenden en directies over wet- en regelgeving (in combinatie met 9 van toepassing zijnde CAO's) en alle HR vraagstukken was een wezenlijk onderdeel van mijn functie.

Vervolgens ben ik als Manager Bedrijfsvoering werkzaam geweest binnen een instelling. Hierbij gaf ik leiding aan ICT, financiën, HR, secretariaat en facilitair.

Aangezien het adviseren in mijn bloed zit, koos ik er vervolgens voor om weer terug te gaan in een staffunctie als beleidsmedewerker HR en organisatieverandering.

Ik houd van studeren en het volgen van de laatste ontwikkelingen. 
Recent heb ik bij CS Opleidingen BV de opleiding Regie op Werkvermogen op hbo-niveau succesvol afgerond. Deze opleiding is de norm voor de re-integratie professional die zich wil onderscheiden binnen de vele aanbieders van tweede spoor re-integratie adviseurs. Mijn kracht is om mensen te motiveren de kansen en mogelijkheden te pakken en niet te zien op de beperkingen.

Voor mijzelf, en dus in mijn werk en mijn omgang met mensen, zijn eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid kernwaarden. Dat is de wijze waarop Ritter Advies zaken doet.